Ana sayfa Türkiye'den Haberler Bilişim Teknolojisi ve Yazılım Üreten İşletmelerin Sanayi İşletmesi Sayılması

Bilişim Teknolojisi ve Yazılım Üreten İşletmelerin Sanayi İşletmesi Sayılması

1959
Bilişim Teknolojisi ve Yazılım Üreten İşletmelerin Sanayi İşletmesi Sayılması
Bilişim Teknolojisi ve Yazılım Üreten İşletmelerin Sanayi İşletmesi Sayılması

Bilişim Teknolojisi ve Yazılım Üreten İşletmelerinin Sanayi İşletmesi Sayılması – Hubogi EYA Legal hukuk bürosundan Stj. Jülide Kaplan’ın kaleme aldığı “Bilişim Teknolojisi ve Yazılım Üreten İşletmelerin Sanayi İşletmesi Sayılması” konusuna Hubogi’de yer veriyoruz. Daha önce bilişim hukuku tarafında Hubogi yazarı Dr. Mete Tevetoğlu yazılarıyla Hubogi okuyucularını bilgilendiriyordu. Aynı şekilde EYA Legal tarafından da bilişim hukuku tarafında içeriklerimiz olacak. Türk oyun sektörü ve bilişimle ilgili hukuki soru ve sorunlar için bize ulaşabilir, konunun uzmanları tarafından Hubogi içeriklerinde sorularınıza cevaplar bulabilirsiniz.

Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 1 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak çok sayıda ve çeşitli düzenleme getirdi. Bunlardan biri de bilişim teknolojisi ve yazılım üreten işletmelerin de sanayi işletmesi sayılacağına yönelik Sanayi Sicili Kanunundaki değişiklik. Yazılım hizmet olarak görülürken artık sanayi ürünü olarak kabul edilecek.

Bu karar, bilişimcilerin ve yazılımcıların da sanayicilere verilen teşviklerden yararlanabileceği anlamına geliyor. Yazılımcılar da organize sanayi bölgelerinde yer alabilir; böylece, organize sanayi bölgelerine uygulanan vergisel teşviklerden ve diğer indirimlerden yararlanabilir. Hatta devlet eliyle yazılım ya da bilişim sanayi bölgeleri kurulabilir.

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunun 2. Maddesi gereği, sanayi işletmelerinin üretim faaliyetlerine başladıktan sonra iki ay içinde Sanayi Sicil Bilgi Sistemi’ne kayıt olması zorunludur. Her üretim yapılan yerin ayrı ayrı kaydedilmesi gerekmektedir. Sanayi Sicil Bilgi Sistemi’ne kayıt yapılan her işletme adına Sanayi Sicil Belgesi düzenlenir. Veriliş tarihi itibariyle Sanayi Sicil Belgesi iki yılda bir vize yapılır. Kanunun 4. Maddesi gereği sanayi işletmelerinin faaliyetlerine son vermeleri, ara vermeleri, yeniden üretime başlaması ve verilen bilgilerde değişiklik olması durumlarında bir ay içinde Bakanlığa (il Müdürlüğüne) bilgi verilmesi zorunludur.

Kanunun 5.maddesi gereği sanayi işletmeleri bir önceki yılla ilgili faaliyetlerinin yer aldığı yıllık işletme cetvellerini yıl sonundan itibaren dört ay içinde Bakanlığa (il Müdürlüğüne) vermek zorundadırlar. Böylece sektör ölçülebilir hale gelecektir ve planlama daha verimli yapılacaktır. Ayrıca Türkiye’nin bilişim konusundaki yeri de daha net görülecektir.

Bilişim Teknolojisi ve Yazılım Üreten İşletmelerinin Sanayi İşletmesi Sayılması Sanayi Sicil Belgesine sahip olmanın getirdiği birçok avantaj var. Devlet sanayi ve üretime destek için teşvik ve indirimler sunmaktadır ve bunlardan tüm sanayiciler yararlanmaktadır. Sicile kaydolmakla fark gözetilmeden bilişimciler de bunlardan yararlanabilecekler. Sanayi sicil belgesine sahip olanlar; ihraç kaydıyla mal teslimlerinde KDV tecil-terkin işleminden faydalanırlar, elektrik faturalarını sanayi abonesi tarifesinden öderler, Kamu İhale Kanununda yer alan yerli isteklilerin belirlenmesinde avantajlıdırlar, dolaylı olarak iş imkânı sağlarlar, kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı desteklerden yararlanırlar. Sanayi Sicil Belgesi bulunan firmaların sanayi elektriği için ödedikleri elektrik gideri sanayi sicil belgesi bulunmayan firmalara göre yaklaşık yüzde 22 civarında daha ucuza mal olmaktadır. Bankalar tarafından ihracat kredileri (Eximbank) ile kredilendirilen firmaların imalatçı olup olmadıklarının tespitinde sanayi sicili talep edilebilmektedir. Kamu ihalelerinde yer alan yerli firmalara sanayi sicili belgesi fiyat avantajı sağlayabilmektedir. Ayrıca firmaların imalatçı olarak ihalelere başvuruları aşamasında Sanayi Sicil Belgesine sahip olmaları gerekmektedir.

Bunun yanında sanayi sicil belgesi sahibi işletmelerin sanayi ve ticaret bakanlığına karşı yükümlülükleri de vardır:

1- 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 5. maddesi uyarınca, ilk müracaatta verilen bilgilerde değişiklik olması durumunda ve sanayi işletmesinin sürekli veya geçici olarak kapatılması veya tekrar faaliyete geçmesi durumunda, bir ay içerisinde Bakanlığa (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğüne) bilgi verilmesi zorunludur. Bildirmeyenler hakkında idari para cezası uygulanır.

2- Kanunun 5. maddesi gereğince işletmeler her yıl bir önceki yıla ait bilgileri içeren yıllık işletme cetvelini, Nisan ayı sonuna kadar Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerine vermek zorundadırlar. Vermeyenler hakkında idari para cezası uygulanır.

3- Kanunun 11. maddesi gereği, sanayi işletmeleri tarafından yanlış bilgi verilmemelidir. Gerçeğe aykırı bilgi verilmesi durumunda idari para cezası uygulanır.

“Stj. Jülide Kaplan – EYA Legal”