Ana sayfa Raporlar Gamification Nedir – Oyunlaştırma Nedir 2017

Gamification Nedir – Oyunlaştırma Nedir 2017

Gamification Nedir? Oyunlaştırma Nedir?

3185
Gamification Nedir Oyunlaştırma Nedir
Gamification Nedir Oyunlaştırma Nedir

Oyunlaştırma Gamification! Gamification Nedir? Oyunlaştırma (gamification) kavramı, biz büyüklerin dünyasına çocukken içgüdüsel olarak giren, büyüdükçe markalar aracılığıyla devam eden bir olgudur. Oyun ve oynama dinamiklerini markaya, işletmeye ya da dilediğiniz bir ürüne ekleyerek, interaktif oyunsal bir ortam yaratma temeline dayanan bu kavrama biraz daha yakından bakmaya ve detaylı incelemeye ihtiyaç var. Yeni nesil bir iş anlayışı, pazarlama tool’u, e-ticaret ve sosyal medya için önemli ve vazgeçilmezi; Gamification, Türkçe söylersek Oyunlaştırma.

GAMIFICATION NEDIR?

Gelin farklı tanımları bir arada toparlayalım;

  1. “Oyunlaştırma”, oyun ile ilgili olmayan farklı bir alanda, sektörde o hep bildiğimiz, eğlenmek için saatlerimizi harcadığımız oyun dinamiklerinden faydalanarak uygulama geliştirme olarak tanımlanabilir.
  2. Oyunlaştırma (gamification), oyunsal düşünmenin ve oyunu oyun yapan tüm faktörlerin eğitim, satış vb. alanlarda kullanılmasıdır.
  3. Oyunlaştırma tekil olarak bir “oyun” değildir. Ancak oyunlarda kullanılan ödüllendirme sistemleri ve rekabet unsurlarını, dijital oyun tasarım tekniklerini de kullanarak iş dünyası başta olmak üzere oyun dışı unsurlara dahil edip, onları etkileşimli ve daha ilgi çekici hale getirmektir.
  4. Werbach ve J. Hamari’nin tanımlarından yola çıkarsak oyunlaştımaKullanıcı aktivitesini, sosyal etkileşimi, ya da davranışların kalite ve üretkenliğini artırma gibi “iş hedeflerine yönelik” olarak, bir sistemdeki davranışların; ödül, liderlik tablosu, geri bildirimler, hikayeleştirme vb.“oyun elementleri” aracılığıyla “içsel motive edicileri” tetikleme özelliği olan oyunlara benzer bir çerçeveye sokulmasıdır. Oyunlaştırma, oyun harici alanlarda, insan odaklı bir tasarım yaklaşımı ile uygulanır.
  5. Markaların, sosyal bir eylem olan alışveriş esnasında veya sonrasında müşteri sadakatini (sadakat öneli beyler!) sağlamak için kullandığı yeni trendlerden biri oyunlaştırma. Online alışveriş yaparken müşterileri ile daha fazla etkileşime geçmek ya da potansiyel müşterilerine ulaşmak adına en iyi yollardan da biri.

Nereden Çıktı Bu Oyunlaştırma Ya da Global Adı ile Gamification?

Gamification Nedir? Aslında her şey insanların motivasyonu ile ilgili, pazarlamada ise bu tüketici motivasyonu ve sadakati olarak adlandırılabilir. Geleneksel motivasyon unsurlarının günümüz dünyasında geçerliliğinin azaldığı bir çağdayız. Yapılan bilimsel araştırmalarda görülen şu ki, insanlar artık günümüz dünyasında konu ne olursa olsun yaratılan ekosistemin dışında kalıplar arıyor eğlenmek istiyor, değer görmek istiyor, devamlılık istiyor, hikaye istiyor. Herhangi bir unsuru oyunlaştırmak, ona karşı olan algıyı değiştirerek içsel bir tetikleme yaratıyor ve bu da onu daha cazip hale getiriyor. Oyunlaştırma bir nevi mecburiyetlerimizi mecburiyet olmaktan çıkarıyor ve onu bir eğlence bir motivasyon unsuru haline getiriyor.

Gamification Nedir Oyunlaştırma Nedir
Gamification Nedir Oyunlaştırma Nedir

Gamification Nedir? Oyunlaştırma Nedir ve ne işe yarar gibi sorulan cevabını Gaming in Turkey Oyun Ajansı‘nın hazırladığı sunumda bulabilirsiniz. Keyifli okumalar.